Modernisering van navigatie apparatuur

Meneer, welke instrumenten heeft u nu aan boord?

 

Ligt er al een backbone? Nmea2000? Seatalk1, 2 ng, converters, en ga zo maar door, waar gaat dit in hemelsnaam over. Kunnen we even normaal Nederlands praten was mijn eerste gedachte. Om alles binnen budget te houden, zit er maar 1 ding op, Cindy en ik noemen dat educate yourself. Wat voor ons in principe inhoud, pak de ipad of laptop, en zoek op het www erop los. Je zult zien je wordt per seconde wijzer😉 en verwarder😆. Geef je brein de tijd om filtering en ordenen van info toe te passen en een paar daagjes later vallen meestal de meeste, puzzelstukjes wel op de juiste plek, zodat je bijna altijd wel zelf uitkomt.

We wilden alleen maar een nieuwe kaartplotter eigenlijk.....zo begint het meestal hè. Daar wij (nog) geen bekende, youtubers zijn🤔🤪, worden wij niet gesponsord door leveranciers, behalve een beetje dan gesponserd, door familie, vrienden en bekenden en misschien ook wel door U als lezer? Enfin, we doen de upgrade dus gefaseerd, vandaar de 1.0.

Er moet een keuze gemaakt worden, let op daar komt ie, uiteindelijk willen we proberen om op 1 merk uit te komen, ooit in de verre toekomst met al deze elektronica.

  • installatie van de backbone, van SeatalkNG Ramarine
  • Kaartplotter Axion 9 inch Raymarine 
  • AIS systeem van Raymarine
  • Windmeter, diepte en snelheidsmeter, blijven voorlopig zitten, oude (B&G klok en transducers). 
  • Oude stuurautomaat blijft zitten (Raymarine)

Waarom Raymarine? Daar hadden we de windmeter al van en die was redelijk recent. 

Oeps lockdown, alle niet essentiële winkels dicht🤔

Even geduld dus, ben nog niet zo van het online shoppen, ik had ook nog wat vraagjes en andere zaken die geregeld moesten worden, zo moest onze bestaande Marifoon omgeprogrammeerd worden met mijn MMSI nummer, hiervoor heb je (Marcom B) nodig weer een opleiding🤪

Maar goed, aan de slag, handen uit de mouwen en beginnen met oude meuk verwijderen en het nieuwe spul erin. Daar ben ik wel even zoet mee. Ik moet bestaand omleiden, uit en door bakskisten, onder bed, achterlangs de kaartentafel tussen de bestaande bedrading door, wil geen nieuwe gaten maken, U begrijpt het al, in no time heb ik de binnenkant van Njord omgetoverd in een grote gestructureerde chaos, uiteindelijk heb ik het allemaal, veilig en werkend in bedrijf gesteld🤗.

----------

Sir, what instruments do you have on board? Is there already a backbone? Nmea2000? Seatalk1, 2ng, converters, and so on, what the hell is this all about. Can we talk normal Dutch was my first thought.

To keep everything within budget, there is only one thing to do, Cindy and I call that educate yourself. What basically means to us, grab the ipad or laptop, and search the www. You will see you become wiser and more confused by the second. Give your brain time to apply filtering and arranging of information and a few days later most of the puzzle pieces will usually fall into place, so that you can almost always figure it out yourself.

We just wanted a new chartplotter actually.....that's how it usually starts, isn't it. Since we are not (yet) famous youtubers, we are not sponsored by suppliers, except for a little sponsored, by family, friends and acquaintances and maybe also by you as a reader? Anyway, we are doing the upgrade in phases, hence the 1.0.

A choice has to be made, pay attention here it comes, eventually we want to try to arrive at 1 brand, sometime in the distant future with all these electronics.

  • installation of the backbone, from SeatalkNG Ramarine
  • Chartplotter Axion 9 inch Raymarine 
  • Raymarine AIS system
  • Anemometer, depth and speedometer, remain in place for the time being, old (B&G clock and transducers). 
  • Old autopilot stays in place (Raymarine)

Why Raymarine? We already had the anemometer for that and it was fairly recent. 

Oops lockdown, all non-essential shops closed

So be patient, I'm not really into online shopping yet, I also had some questions and other things that had to be arranged, for example our existing VHF radio had to be reprogrammed with my MMSI number, for this you need (Marcom B) another training 🤪

Anyway, get to work, roll up your sleeves and start removing the old stuff and putting in the new stuff. I'm cool with that. I have to divert existing, out and through boxes, under bed, behind the chart table between the existing wiring, don't want to make new holes, you understand, in no time I have transformed the inside of Njord into a large structured chaos, eventually I put it all into operation, safe and working 🤗.