Plotter, tracking function

Het is mistig, rond het vriespunt en vochtig, op dit moment staat er 10 knopen ZW wind. Kortom niet het ideale plaatje om er eens lekker op uit te gaan met de boot.

 

 Maar onze instructeur leert ons met zoveel mogelijk omstandigheden om te gaan. Onderweg wordt de wind vlagerig (25 knopen, heb ik voorbij zien komen op de windmeter) tussen de winterse buien door. Was dit nu schijnbare wind? Ware wind? 🤔 Al zeilend hebben we het uitgebreid over (plots, onverwachte) veranderende weersomstandigheden en wat te doen. Rolfok in, klein driehoekje maken, 2e, 3e rif steken groot zeil, motor bijzetten, passeren de revue. Zijn praktische zeilervaring is oneindig groot, we proberen er elke keer, zoveel als ons brein kan verstouwen ervan op te nemen. Tussendoor zoeken we de naar de juiste functionaliteiten op onze nieuwe kaartplotter. Route 's, tracks, heading, we zijn er druk mee om alles naar wens in te stellen, nog niet helemaal zoals we hem hebben willen, nou ja, dat komt volgende keer wel. Na een veilige landing in onze thuishaven, altijd even napraten, ik neem dan mijn notitieblok en probeer zoveel mogelijk te noteren, van wat er nog besproken wordt, want "onthouden" zit er op dat moment niet meer in voor mij, vol is vol 😆. We sluiten de walstroom weer aan, ruimen het zeilgerij op en doen een laatste check, voordat we onze Njord achterlaten. 

----------

It is foggy, around freezing point and humid, at the moment there is 10 knots SW wind. In short, not the ideal picture to go out with the boat. But our instructor teaches us to deal with as many circumstances as possible.

 On the way the wind gets gusty (25 knots, I saw it passing by on the anemometer) between the winter showers. Was this apparent wind now? True wind? 🤔 While sailing we talked extensively about (sudden, unexpected) changing weather conditions and what to do. Furling jib, make a small triangle, 2nd, 3rd reef put up a large sail, add the engine, pass the review. His practical sailing experience is infinite, we try to absorb as much of it every time as our brain can store. In between we look for the right functionalities on our new chartplotter. routes, tracks, heading, we're busy getting everything set up the way we want it, not quite the way we want it yet, well, that'll come next time. After a safe landing in our home port, always have a chat, I then take my notepad and try to write down as much as possible of what is still being discussed, because "remembering" is no longer in it for me at that moment, full is full 😆 . We reconnect the shore power, clear out the sailing gear and do a final check before we leave our Njord behind. is no longer in it for me at that moment, full is full 😆. We reconnect the shore power, clear out the sailing gear and do a final check before we leave our Njord behind. is no longer in it for me at that moment, full is full 😆. We reconnect the shore power, clear out the sailing gear and do a final check before we leave our Njord behind.